หน้าแรก
บ้านพัก
สนุกกับศิลปะ
เส้นทางท่องเที่ยว
แผนที่ / โอนเงิน
 
 
 

 

อุทยานพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่ห่างจากแก่งศิลป์ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานพระแม่กวนอิมไม้แกะสลัก ปางพันเนตรพันกรสูงที่สุดในโลก ประกอบด้วยหุบเขาสี่อริยสงฆ์ แดนพราหมณ์ - ฮินดู แดนห้าแม่ผู้ยิ่งใหญ่ แดนสุขาวดี แดนมหายานและเต๋า แดนพุทธเกษตร ศาลาบรมครู ตำหนักมิตรต่างดาว และลานปฏิบัติธรรม

 
   
   
 

แก่งศิลป์รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โทร.01-9915407

Kaengsilp@hotmail.com , Kaengsilp@sanook.com

 
  Website design by Ning
Copyright©kaengsilp-resort.com